Διαθέσιμο σε 88 και 99 μμ.

Το τεχνητό αυτό έχει σχεδιαστεί παρομοιάζοντας ένα μικρό γόνο ψαριού που κινείτε στον αφρό και αφήνει πίσω του ένα διακριτικό ίχνος το οποίο εντοπίζεται από τους θηρευτές.Ο σχεδιασμός και το μηχανολογικό του ζύγισμα το κάνει να έχει εξαιρετική βολή και το γεγονός που σκόπιμα είναι βυθιζόμενο το ελευθερώνει να ξεκινήσει το κολύμπι του σε οποιοδήποτε βάθος με πορεία προς τον αφρό.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Fish 88

Μήκος:

Βάρος:

Τύπος :

Σαλαγκιά:

Έυρος πλεύσης:

  • 88μμ

  • 11γρ

  • Βυθιζόμενο

  • #8

  • 0,0~0,2μτ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Fish 99

Μήκος:

Βάρος:

Τύπος :

Σαλαγκιά:

Έυρος πλεύσης:

  • 99μμ

  • 16.2γρ

  • Βυθιζόμενο

  • #6

  • 0,0~0,2μτ

GMH0086 Lively Shirasu II
MCC0120 Racy Red Head
GHN0157 Waka Mullet
AHA4059 Green Gold
CDH0365 Bleeding Sardine
DDH0186 Bleeding Anchovy
CLB0230 Ghost Pearl Chart
Show More

Σχετικά Βίντεο