Σειρά Τεχνητών

Realis Jerkbait 85SP

jerkbait_85.jpg

Realis Jerkbait 130SP

jerkbait_130_2.jpg

Realis Pencil 100

pencil_100.jpg

Realis Rozante 63SP

rozante63_hooks.jpg

Realis Boostar Wake

BOOSTAR_main-2.jpg

Realis Jerkbait 120SP

jerkbait120_SW_main.jpg

Realis Pencil 65

pencil85_hooks.jpg

Realis Pencil 110

pencil110_SW_hooks-1.jpg

Realis Rozante 77SP

rozante77_hooks.jpg

Realis Jerkbait 120S

JB120S_SW_hooks.jpg

Realis Pencil 85

pencil85_main.jpg

Realis Popper 64

popper64_hooks-2.jpg

Realis Rozante 57MR

rozante_shad.jpg

Realis FangStick 150

fangstick_150.jpg

Σειρά Τεχνητών

Tide Minnow Slim 200 Flyer

Tide Minnow Slim 140

tms200_flyer-1.jpg
tms140_hooks.jpg

Tide Minnow Slim 175

TMS175_hooks.jpg

Tide Minnow Slim 200

Tide Minnow Slim 140SP

tms200_hooks.jpg
TMS_140SP.jpg

Tide Minnow Slim 175SP

tms175SP.jpg

Tide Minnow Lipless Slim

TM_lipless_hooks.jpg

Tide Minnow Slim 120 Flyer

20210318_130515.jpg

Tide Minnow Slim 140 Flyer

tms140_flyer_hooks-1.jpg

Tide Minnow Slim 175 Flyer

TMS175_flyer_hooks.jpg

Bay Ruf Manic Fish

manic_fish88_hooks.jpg

Beach Walker Axcion Slim

axcion_slim.jpg

Beach Walker Guado 130

guado_web.jpg

Σειρά Τεχνητών

&

Beach Walker 120MD

bw120MD_hooks.jpg

Press Bait Saira

pressbait_saira_hooks.jpg

Press Bait 85

pressbait85.jpg

RoughTrail Hydra

hydra_175_2.jpg

Σειρά Τεχνητών

&

RoughTrail Malice

MALICE150_2.jpg

RoughTrail Blazin

blazin_70.jpg

RoughTrail Aomasa

aomasa_148F_hook2-1.jpg

Drag Metal Cast

drag_metal_40.jpg

Drag Metal Cast Slim

drag_metal_slim.jpg

Drag Metal Cast Slow

drag_metal_slow_30.jpg

Σειρά Πλάνων

Drag Metal Cast SSZ

drag_metal_ssz (1).jpg

Drag Metal Force

force_3.jpg

Tetra Works Chop

TW_chop_main.jpg

Tetra Works Burny

TW_burny_main.jpg

Tetra Works Pipin

TW_pipin.jpg

Σειρά Τεχνητών

Tetra Works Megalopa

TW_megalopa-1.jpg

Tetra Works Sniphead

TW_sniphead-2-1.jpg

Tetra Works Bivi

TW_bivi_hooks-1.jpg

Tetra Works Fura Fura

furafura_hooks.jpg

Tetra Works Poco Poco

pocopoco_hooks.jpg

Tetra Works Yurapen

yurapen_hooks.jpg

Tetra Works Fat 35s

totofat_main.jpg

Tetra Works Ikakko

tw_ikakko_hooks.jpg

Tetra Works Yurameki

tw_yurameki.jpg

Tetra Works Toto 42s

tw_toto_hooks.jpg

Tetra Works Toto 48HS

toto_48HS_hooks.jpg

Tetra Works Toto Shad

tw_totoshad_hooks.jpg

Tetra Works Tetrajig

tetrajig.jpg